مشخصات چک برگشت کانتینر خالی

  1. چک می بایست به تاریخ روز باشد.
  2. چک در وجه نمایندگی کشتیرانی ساعی ترابر آرشام بدون قید هرگونه کلمات از قبیل ضمانت، سپرده، … باشد.
  3. چک می بایست بدون قلم خوردگی و پشت نویسی باشد.
  4. هرگونه مغایرت خط در متن چک قابل قبول نمی باشد.
  5. برگ چک می بایست طبق عکس از چک صیاد باشد.
  6. امضای چک می بایست با امضای فرم تعهد نامه یکی باشد.
جهت تماس و چت با کارشناسان شرکت برای دریافت خدمات و مشاوره بر روی کارشناس موردنظر کلیک فرمائید...
WeCreativez WhatsApp Support
Sales Team
Mr.Shahbazi
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Sales Team
Mr.Moradi
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Sales Team
Mrs.Yazdanmehr
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Sales Team
Mrs.Rafiee
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Sales Team
Mr.Pahlevan
Available
WeCreativez WhatsApp Support
Sales Team
Mrs.Mehraban
Available