کانتینر بار خشک

از آلومینیوم یا فولاد تولید می شوند ، برای اکثر انواع بار / کالاهای عمومی مناسب هستند. کانتینر های آلومینیومی بیشتر از کانتینرهای فولاد مورد استفاده قرار می گیرند و کانتینرهای فولاد دارای محفظه داخلی کمی بزرگتری هستند.

کانتینر بار خشک

ابعاد کانتینر

نوع وزن کانتینر اندازه داخلی درباز
ناخالص

kg

خالص خالی

kg

خالص

kg

طول

m

عرض

m

ارتفاع

m

ظرفیت

M۳

عرض

m

ارتفاع

m

۲۰ ft ۲۴،۰۰۰ ۲،۳۷۰ ۲۱،۶۳۰ ۵٫۸۹۸ ۲٫۳۵۲ ۲٫۳۹۴ ۳۳٫۲۰ ۲٫۳۴۳ ۲٫۲۸۰
۴۰ ft ۳۰،۴۸۰ ۴،۰۰۰ ۲۶،۴۸۰ ۱۲٫۰۳۱ ۲٫۳۵۲ ۲٫۳۹۴ ۶۷٫۷۴ ۲٫۳۴۳ ۲٫۲۸۰

کانتینر یخچال دار

برای بارهای حساس و فاسد شدنی توصیه می شوند. سیستم خنک کننده از کف بسلامت رسیدن محموله به مقصد را توسط سیستم یخچال خود تضمین می نماید.

کانتینر یخچال دار

ابعاد کانتینر

نوع وزن کانتینر اندازه داخلی درباز
ناخالص

kg

خالص خالی

kg

خالص

kg

طول

m

عرض

m

ارتفاع

m

ظرفیت

M۳

عرض

m

ارتفاع

m

۲۰ ft ۲۴،۰۰۰ ۳،۰۵۰ ۲۰،۹۵۰ ۵٫۴۴۹ ۲٫۲۹۰ ۲٫۲۴۴ ۲۶٫۷۰ ۲٫۲۴۷ ۲٫۲۶۱
۴۰ ft ۳۰،۴۸۰ ۴،۵۲۰ ۲۰،۹۶۰ ۱۱٫۹۶۰ ۲٫۲۵۰ ۲٫۲۴۷ ۵۷٫۱۰ ۲٫۲۸۰ ۲٫۲۰۵

کانتینر روباز

این نوع کانتینر اجازه می دهد تا محموله از بالا درون آن قرار گیرد و مناسب برای محموله های حجیم مانند دستگاه های صنعتی می باشد. با پارچه های PVC و کابل های ضد آب پوشیده می شود. همچنین درهای کانتینر قابل جداسازی هستند تا بیشتر قابل استفاده باشند. جنس این نوع کانتینر از فولاد است.

کانتینر روباز

ابعاد کانتینر

نوع وزن کانتینر اندازه داخلی درباز
ناخالص

kg

خالص خالی

kg

خالص

kg

طول

m

عرض

m

ارتفاع

m

ظرفیت

M۳

عرض

m

ارتفاع

m

۲۰ ft ۲۴،۰۰۰ ۲،۵۸۰ ۲۱،۴۲۰ ۵.۶۲۹ ۲.۲۱۲ ۲.۳۱۱ ۳۲.۰۰ ۲.۳۳۰ ۲.۲۶۳
۴۰ ft ۳۰،۴۸۰ ۴،۲۹۰ ۲۶،۱۹۰ ۱۱.۷۶۳ ۲.۲۱۲ ۲.۳۱۱ ۶۵.۴۰ ۲.۳۳۰ ۲.۲۶۳

کانتینر قفسه تخت

کانتینرهای قفسه تخت برای محموله های بسیار سنگین و یا محموله هایی که نیاز از از بالا و یا از کناره ها بارگیری شوند، مانند لوله یا دستگاه های صنعتی. در انواع تاشو و غیرتاشو و با دیواره و بدون دیوار وجود دارند. جنس بدنه آن از فولاد است.

کانتینر قفسه تخت

ابعاد کانتینر

نوع وزن کانتینر اندازه داخلی
ناخالص

kg

خالص خالی

kg

خالص

kg

طول

m

عرض

m

ارتفاع

m

ظرفیت

M۳

۲۰ ft ۳۰،۴۸۰ ۲،۹۰۰ ۲۷،۸۵۰ ۵٫۶۲۴ ۲٫۲۳۶ ۲٫۲۳۴ ۲۷٫۹۰
۴۰ ft ۳۴،۰۰۰ ۵،۸۷۰ ۲۸،۱۳۰ ۱۱٫۷۸۶ ۲٫۲۳۶ ۱٫۹۶۸ ۵۱٫۹۰

کانتینر مکعب بزرگ

با کانتینرهای مکعب بزرگ، فضای بیشتری برای محموله های زیاد و بزرگ خواهید داشت. مناسب برای انواع بار از جمله سبک، باارزش و حجیم. این نوع کانتینرها در انواع فولادی و آلومینیومی موجود است.

کانتینر مکعب بزرگ

ابعاد کانتینر

نوع وزن کانتینر اندازه داخلی درباز
ناخالص

kg

خالص خالی

kg

خالص

kg

طول

m

عرض

m

ارتفاع

m

ظرفیت

M۳

عرض

m

ارتفاع

m

۴۰ ft ۳۰،۴۸۰ ۳،۹۸۰ ۲۶،۵۰۰ ۱۲٫۰۳۱ ۲٫۳۵۲ ۲٫۶۹۸ ۷۶٫۳۰ ۲٫۳۴۰ ۲٫۵۸۵
۴۵ ft ۳۰،۴۸۰ ۴،۸۰۰ ۲۵،۶۸۰ ۱۳٫۵۴۴ ۲٫۳۵۲ ۲٫۶۹۸ ۸۶٫۰۰ ۲٫۳۴۰ ۲٫۵۸۵